Startsida

Skogsavverkning

Trädbränsle

Maskinröjning

Rådgivning/skogsvård

Företaget

Nyheter

Kontakt

Skogsavverkning

G.S. Skogsentreprenad arbetar i huvudsak med gallring, men vi utför även slutavverkningar, fröträdshuggningar m.m. Vi har stor erfarenhet av besvärliga avverkningar där vi kombinerar manuell och maskinell avverkning.

Skördaren är en skonsam stickvägsgående maskin med en kranräckvidd på drygt 11 meter. Vi har 2 skördaraggregat till maskinen, ett mindre för gallringskog och ett större till grövre avverkningar. Skotningen utförs med en smidig och markvänlig skotare.

Vi kan även sköta virkesförsäljning.