Startsida

Skogsavverkning

Trädbränsle

Maskinröjning

Rådgivning/skogsvård

Företaget

Nyheter

Kontakt

Maskinröjning

Vi utför slåtter och buskröjning exempelvis utmed skogsvägar, åkerkanter och vägsamfälligheter m.m. Vi har stor erfarenhet av röjning i betesmarker.

Maskinen vi använder oss av har en kranmonterad kättingslaga med 10 meters räckvidd. Vid upprustning av igenvuxna marker kan vi även utföra avverkning och utforsling av ris och virke.