Startsida

Skogsavverkning

Trädbränsle

Maskinröjning

Rådgivning/skogsvård

Företaget

Nyheter

Kontakt

Trädbränsle

Vi utför avverkning av träddelar i klenare bestånd och konfliktbestånd, avverkningar där man vill få bort mycket material t.ex. betesmarker, utmed åkerkanter och tätortsnära skogsbruk.

Med ett mycket flexibelt skördaraggregat utrustat med både klippkniv och såg kan vi hantera flera träd samtidigt i klen skog eller hugga timmer och massaved på traditionellt sätt av grövre träd.

Vi köper grot vid bilväg eller för skotning från avverkningar.